Stichting Speel je mee

Ieder kind heeft recht op een feestje!

Voor Wie

Stichting Speel je mee is in het leven geroepen voor Helmondse gezinnen die op of onder de armoedegrens leven. Deze gezinnen kunnen bij diverse hulpverlenende instanties een doorverwijzing aanvragen.

Deze instanties beoordelen of ouders in aanmerking komen voor een doorverwijzing. Er zal regelmatig een evaluatie plaatsvinden om te zien of voortzetting nog nodig of noodzakelijk is.

Op vertoon van deze doorverwijzing en een kopie van identiteitsbewijs van ouder(s) en kind(eren) kunnen gezinnen zich bij ons inschrijven. Zij krijgen een bewijs van inschrijving mee en dienen dit bij ieder bezoek mee te nemen.

Stichting Speel je mee accepteert doorverwijzingen van de volgende hulpverlenende instanties:

- Stichting Leergeld Helmond: www.leergeld.nl/helmond/contact

- Super Sociaal: supersociaal.nl

- SMO Crisisopvang en Woonbegeleiding: www.smo-helmond.nl

- Saldo Plus: saldoplus.nl

- Stichting Schuldhulpmaatje Helmond: schuldhulpmaatje.nl/locatie/helmond

- Schulddienstverlening gemeente Helmond: www.gemeentehelmond.nl/geld

- Sinds juni 2016 is het ook mogelijk om in te schrijven met de inkomensverklaring van de gemeente Helmond. Meer informatie hierover kunt u vinden op gemeentelijke inkomensverklaring:  www.helmond.nl/1/producten/Gemeentelijke-inkomensverklaring