Stichting Speel je mee

Ieder kind heeft recht op een feestje!

Hoe kunt u helpen?

Iedereen kan helpen, op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het inzamelen van speelgoed dat nog in goede staat verkeert. We zamelen alleen compleet, goed en bruikbaar speelgoed in. Vanuit hygiënisch oogpunt nemen wij geen knuffels aan. Na controle en schoonmaak wordt het speelgoed als verjaardagscadeau aangeboden in de "Speel je mee winkel" aan gezinnen die hiervoor in aanmerking komen.

Dit speelgoed kan ingeleverd worden op ons winkeladres. Kijk voor de openingsdagen en -tijden onder het kopje Contact.

Speelgoed dat wordt ingeleverd, controleren wij op bruikbaarheid, volledigheid en staat van het speelgoed. Daarnaast zorgen wij voor schoonmaak van de spullen, zodat het speelgoed een tweede leven kan krijgen. Alleen speelgoed dat kwalificeert zullen wij in de winkel plaatsen voor een nieuwe bestemming ten behoeve van onze doelgroep. Speelgoed dat niet compleet is, niet bruikbaar of stuk zullen wij ter beschikking stellen aan andere instanties of andere goede doelen.

Momenteel werken wij actief samen met de volgende stichtingen:
* Mijn kleine: www.facebook.com/mijnkleine123/;

Wilt u een inzameling opzetten op uw school, werk, sportclub of vereniging, neem dan contact met ons op.

Heeft u geen speelgoed meer thuis, maar wilt u toch helpen, dan is een donatie uiteraard van harte welkom. Ons rekeningnummer is NL59RABO0175889287 ten name van Stichting Speel je mee te Helmond.

Als stichting beschikken wij niet over vaste inkomsten en kunnen wij financiële hulp altijd gebruiken om nog meer kinderen te helpen.

Stichting Speel je mee beschikt over een ANBI verklaring. Hierdoor is het mogelijk uw gift fiscaal aftrekbaar te maken